Slik reduserer du risikoen for utslitte ansatte!

Slik reduserer du stress for dine ansatte. Vi gir deg 7 konkrete tips!
Mangel på søvn fører til dårligere ytelse! Lesning Slik reduserer du risikoen for utslitte ansatte! 4 minutter Neste Floorguard Floor & Stair Protection!

 

 

 

 

 

 

Slik reduserer du stress for dine ansatte!

7 konkrete tips til deg som leder.

Stress og psykiske lidelser er de vanligste årsakene til sykefravær i dag. 30 % av alt sykefravær skyldes disse årsakene ifølge forsikringskassens statistikk. Å oppdage og jobbe proaktivt for å redusere risikoen for utbrenthet har aldri vært viktigere, og mellomlederne har en nøkkelrolle her.

Mellom 2010 og 2016 er antallet saker nesten seksdoblet, viser tall fra Trygdeetaten. Organisasjoner slankes, færre ansatte må gjøre samme jobben og de «enkle» jobbene forsvinner i en stadig mer automatisert verden. Hvis det tidligere mest handlet om hvor mye kroppen vår kunne takle, handler det i dag i økende grad om hvor mye hjernen vår kan behandle. Konsekvensene av det økte sykefraværet er store, ansatte føler seg uvel og presterer dårligere, det øvrige personalet må overta oppgaver og blir overbelastet, noen oppgaver blir ikke utført og kundene blir misfornøyde. I tillegg er det penger å tjene på å redusere stress da 40 prosent av kostnadene ved alt sykefravær kan tilskrives stress.

Det kan være flere årsaker bak stresset som en utmattet person opplever. Mange av årsakene er knyttet til jobben, som uklart lederskap og arbeidsansvar, for mange oppgaver, utilstrekkelige ressurser, alenearbeid, psykososialt stress og for lite restitusjon.  

Langsiktig helsearbeid og ledelse har stor effekt på sykefraværsprosenten i en arbeidsgruppe. Mange arbeidsgivere gjør ulike typer investeringer i helse, men ofte er dette spredte aktiviteter som bidrag til treningskort, foredrag på livsstilsområdet og generelle helsesjekker i stedet for planlagte langsiktige aktiviteter. Studier viser at en arbeidsgiver bør se på god helse og et godt arbeidsmiljø som noe strategisk og nødvendig for organisatorisk suksess og at ledelse har stor effekt på sykefraværsprosenten i en arbeidsgruppe. Ved å integrere aktiviteter innen livsstil, arbeidsmiljø og ledelse med organisasjonens øvrige aktiviteter oppnås gode effekter. I en slik prosess får derfor mellomlederne en nøkkelrolle.

Her er noen enkle tips til deg som leder for å redusere risikoen for at dine ansatte blir utmattet:

•   Økt kontroll over ens arbeidssituasjon
Økt følelse av kontroll over egen arbeidssituasjon er en viktig faktor for å redusere stress på arbeidsplassen. Dette kan gjøres ved å involvere de ansatte i planarbeidet og informere de ansatte om ulike ting som kan påvirke deres arbeid.

•   Sett grenser.
Skal det forventes at dine ansatte svarer på e-post på kvelder og i helger? Hvis ikke, unngå å sende dem selv på e-post i disse tidene, ellers vil de svare deg – selv om de ikke trenger det.

•   Bli enige om klare og målbare mål og ansvarsområder.
Hvis alle vet hva som forventes av dem og hva de må gjøre, reduseres tvetydigheten og ansatte føler seg mer i kontroll.

•   Se kollegene dine.
Å være der og gi dine ansatte støtte er den beste støtdemperen mot stress. Belønn dem når de gjør noe bra, og se dem når de sliter. Bekreft at du ser hva de gjør og vis at det er viktig.

•   Helseintervjuer og målinger av ansattes fysiske og psykiske helse.
Sørg for å holde helsesamtaler og ta små mål ofte for å fange opp dårlig helse på et tidlig tidspunkt.

•   Bruk helsestatistikk på individ-, gruppe- og enhetsnivå som utgangspunkt
Et digitalt syke- og velværestyringsverktøy gir deg helsestatistikk som hjelper deg med å oppdage dårlig helse og tretthet på et tidlig tidspunkt.

•   Bruk hjelp fra helsepartneren din for å støtte deg i arbeidet ditt.
En moderne bedriftshelse skal tilby deg både digital og direkte støtte og råd i helsearbeidet ditt.

 

Forsäkringskassan 2017