Akustisk rådgivning

Få en gratis gjennomgang av dine lokaler eller arbeidsplass med forslag til passende produkter for å få akustikken ned på et godt nivå.

En sunn arbeidsplass har målbare effekter som redusert stress og lavere sykefravær.

Når det gjelder lyden, så har vi i dag et samfunn som skaper mer lyd og støy rundt oss.

Tar vi kontoret som eksempel jobber de fleste mye mer i åpne rom i dag, dette medfører høyere krav til absorbenter på vegg & tak og behov for et godt lydmiljø gjennom gode lyddempende bordskjermer & gulvskjermer.

Møblertrenden i alle offentlige miljøer med harde materialer & åpnere planløsninger gir oss nye utfordringer for å skape god akustikk.

Vi hjelper deg med å komme med forslag til hvordan du kan få et godt akustisk nivå hos deg og levere 3D-tegninger med produktene vi anbefaler kun for deg.

Ikke nøl med å ta kontakt, det er uforpliktende og helt gratis!

Bestill akustikkråd