Beskyttelsesklasser og sikkerhetsnivåer for makuleringsmaskiner

Enten du har å gjøre med papir, CD-er, kredittkort eller USB-pinner, inkluderer prosedyren for sikker ødeleggelse av personlige data på alle typer medier nesten alltid begrepene "sikkerhetsnivåer" og "beskyttelsesklasser".

Vi har oppsummert hva disse begrepene egentlig betyr.

Hva er ISO/IEC 21964 (DIN 66399)?

De siste årene har kravene til databeskyttelse blitt stadig strengere. I mellomtiden har digitale databærere som USB-pinner, CD-er og harddisker også blitt en del av hverdagen vår.

Av denne grunn ble standarden ISO/IEC 21964 (DIN 66399) "Kontor- og datateknologi - Destruksjon av databærere" utarbeidet. Det er den nye standarden for riktig destruksjon av data og adresserer også de spesielle egenskapene til digitale databærere.

DIN 66399 kategoriserer sikkerhetsnivåene i 6 mediekategorier:


 • Harddisker (H)

 • Optiske medier (O)

 • Magnetiske databærere (T)

 • Elektroniske databærere (E)

 • Informasjon i redusert format (F)

 • Informasjon i originalstørrelse på papir (P)

Hvilke sikkerhetsnivåer er det for papir og hvilket er nødvendig når?

Det er totalt 7 papirsikkerhetsnivåer, hver med sine egne krav.

Enkelt sagt: jo høyere tallet etter "P", jo finere blir papiret makulert av makuleringsmaskinen.

Dette betyr at jo mindre partikkelstørrelse eller strimmelbredde på det makulerte papiret er, desto høyere sikkerhetsnivå og derfor vanskeligere er det å rekonstruere informasjonen.

Sikkerhetsnivå P-1

 • Egnet for generell dokumentasjon som kataloger og brosjyrer.
 • Båndbredde maks. 12 mm
 • Makulerer et A4-dokument til ca. 17,5 strimler
 • Enkelt å rekonstruere informasjonen
Makuleringsmaskiner med sikkerhetsnivå P-1

Sikkerhetsnivå P-2

 • Egnet for intern informasjon som gamle instruksjoner, reiseretningslinjer, oppslag.
 • Båndbredde maks. 6 mm.
 • Makulerer et A4-dokument til ca. 35 strimler.
 • Mulig å rekonstruere informasjonen med litt innsats.
Makuleringsmaskiner med sikkerhetsnivå p-2

Sikkerhetsnivå P-3

 • Egnet for sensitive og konfidensielle samt personopplysninger som omsetningsanalyser, tilbud med personlige adressedata.
 • Partikkelstørrelse maks. 320 mm²
 • Makulerer et A4-dokument til ca. 194 partikler.
 • Datarekonstruksjon kun mulig med stor innsats.
Makuleringsmaskiner med sikkerhetsnivå p-3

Sikkerhetsnivå P-4

 • Egnet for spesielt sensitive og konfidensielle data samt personopplysninger som saldo, lønnsslipper, personopplysninger, arbeidskontrakter.
 • Partikkelstørrelse maks. 160 mm²
 • Makulerer et A4-dokument til ca. 389 partikler.
 • Datarekonstruksjon kun mulig med ekstraordinær innsats.
Makuleringsmaskiner med sikkerhetsnivå p-4

Sikkerhetsnivå P-5

 • Egnet for informasjon av eksistensiell betydning som må holdes hemmelig som medisinske rapporter, patenter, designdokumenter.
 • Partikkelstørrelse maks. 30 mm²
 • Makulerer et A4-dokument til ca. 2.079 partikler.
 • Datarekonstruksjon kun mulig med en udefinert mengde innsats.
Makuleringsmaskiner med sikkerhetsnivå p-5

Sikkerhetsnivå P-6

 • Egnet for dokumenter som skal holdes hemmelige og som krever ekstraordinære sikkerhetstiltak, f.eks. forsknings- og utviklingsdokumenter, offisielle områder.
 • Partikkelstørrelse maks. 10 mm²
 • Makulerer et A4-dokument til ca. 6.237 partikler.
 • Datarekonstruksjon er foreløpig ikke mulig med tilgjengelig teknologi.
Makuleringsmaskiner med sikkerhetsnivå p-6
HSM säkerhetsklasser

Sikkerhetsnivå P-7

 • Egnet for dokumenter som må holdes topphemmelige med høyest mulig sikkerhetstiltak som etterretnings- eller militære dokumenter.
 • Partikkelstørrelse maks. 5 mm²
 • Makulerer et A4-dokument til ca. 12 747 partikler.
 • Datarekonstruksjon umulig.
Makuleringsmaskiner med sikkerhetsnivå p-7

Hva kreves for GDPR?

For å oppfylle kravene i GDPR anbefaler vi bruk av en makuleringsmaskin med sikkerhetsnivå P-4 eller høyere.

På denne måten er du på den sikre siden når det gjelder databeskyttelse!

Les mer om dette her

Hvilken klippestil passer for hvilket sikkerhetsnivå?

Strip cut

Med stripkutt makuleres hvert papirark i strimler på maks. 6 mm bred. Lengden på strimlene tilsvarer bredden på papiret som mates inn i makuleringsmaskinen.

Cross cut/Particle cut

Tverrkuttede makuleringsmaskiner kutter dokumenter diagonalt i begge retninger og genererer små papirpartikler.

Micro cut

Den fineste av alle skjæretyper: en spesialversjon av tverrsnittet som gjør datarekonstruksjon umulig.

Hvilke beskyttelsesklasser finnes?

Beskyttelsesklassene sikrer at sikkerhetsnivåene er riktig gruppert. Det er 3 beskyttelsesklasser:

Beskyttelsesklasse 1 - Normalt beskyttelseskrav for interne data.

P-1, P-2, P-3

Beskyttelsesklasse 2 - Høyere beskyttelseskrav for konfidensielle data.

P-3, P-4, P-5

Beskyttelsesklasse 3 - Meget høyt beskyttelsesnivå for spesielt konfidensiell og hemmelig informasjon.

P-5, P-6, P-7

Hva er et normalt, høyere og svært høyt beskyttelseskrav?

Normalt beskyttelseskrav for interne data (beskyttelsesklasse 1)
Informasjon som ved databeskyttelsesbrudd har begrenset negativ effekt på en virksomhet, f.eks. notater, generell korrespondanse.

Høyere beskyttelsesklasse for konfidensielle data (beskyttelsesklasse 2)
Dersom det foreligger et databeskyttelsesbrudd, kan offeret bli negativt påvirket med hensyn til sosial posisjon eller økonomiske situasjon, f.eks. kontoutskrifter, sertifikater eller referanser.

Svært høye beskyttelseskrav for spesielt konfidensielle og hemmelige data (beskyttelsesklasse 3)
Datainnbrudd vil være en eksistensiell trussel, f.eks. spesielt sensitive medisinske data, skattedata