Wulff fördubblar sin omsättning genom förvärv av Staples Finlands verksamhet

Wulff dobler omsetningen ved anskaffelse av Staples Finlands virksomhet

3. mai 2021 signerte Wulff Group Plc, en profesjonell innen arbeidsmiljøprodukter og -tjenester, en avtale der Wulff kjøper den andre ledende aktøren på feltet, Staples Finland Oy, og dets finske morselskap EMO Finland Oy.

Lesning Wulff dobler omsetningen ved anskaffelse av Staples Finlands virksomhet 6 minutter Neste Å jobbe hjemmefra under Corona: Fordeler og ulemper

BØRSFRIGJØRELSE 3. MAI 2021 KL. 16.00.

3. mai 2021 signerte Wulff Group Plc, en fagperson innen arbeidsmiljøprodukter og -tjenester, en avtale der Wulff kjøper den andre ledende aktøren på feltet, Staples Finland Oy, og dets finske morselskap EMO Finland Oy (heretter referert til: som stifter). Begge selskapene har røtter som eksperter i finsk arbeidsliv. Som et resultat av transaksjonen vil Wulff bli en klar markedsleder i Finland. Transaksjonen ble fullført 3. mai 2021.

Staples (tidligere Oy Lindell Ab) ble grunnlagt i 1890 i Helsingfors og er kjent som en sterk kontraktsleverandør av arbeidsplassprodukter og arbeidsmiljøløsninger til store bedrifter og offentlig sektor. Staples' omsetning i 2020 var 55,8 millioner euro. Med oppkjøpet vil Wulff, grunnlagt i 1890, diversifisere sin produkt- og tjenesteportefølje og samtidig øke Wulffs kjøpekraft.

Wulff Group-sjef Elina Pienimäki kommenterer:

"Oppkjøpet vil akselerere implementeringen av vår vekststrategi betydelig, doble omsetningen vår og utvide tjenesteporteføljen vår til våre kunder. Vi ble tilbudt muligheten for et strategisk oppkjøp da den nåværende eieren bestemte seg for å selge alle Staples europeiske virksomheter. Med kombinasjonen av to 130 år gamle selskaper blir vi den klare markedslederen i Finland, noe som kommer våre kunder til gode. Når vi kombinerer vår evne og kompetanse, kan vi alltid tilby kundene oppdaterte løsninger for alle arbeidsmiljøer direkte fra en og samme leverandør. Jeg er glad for at vi får Staples Finlands svært talentfulle team som en del av Wulff.

Informasjon om oppkjøpet

Formålet med transaksjonen er EMO Finland Oy og dets heleide Staples Finland Oy. Omsetningen for Staples i 2020 var ca. EUR 55,8 millioner*. Det samlede nettoomsetningen til selskapet som følge av oppkjøpet er ca. EUR 113,4 millioner**, EBITDA 4,9**, EBITDA EUR 4,9 millioner** og driftsresultat 2,9** i 2020. Den samlede justerte EBITDA for den resulterende enheten i 2020 er ca EUR 8,5 millioner*** og justert driftsresultat 6,0***. Oppkjøpet krever ikke godkjenning fra konkurransemyndigheten.

Kjøpesummen for EMO Finland Oy sine aksjer er ca. EUR 6,0 millioner og inkluderer cirka EUR 0,5 millioner i kontanter. Kjøpesummen ble betalt kontant ved gjennomføring av transaksjonen. Den endelige kjøpesummen vil bli revidert i slutten av september, etter normale justeringer av arbeidskapital og gjeldslignende poster 1. mai 2021. Balansen for de oppkjøpte enhetene inkluderer leieforpliktelser på ca. EUR 0,8 millioner og ingen andre renter. ha gjeld på utleggstidspunktet.

Som et resultat av oppkjøpet estimerer selskapet at en engangsinntekt på ca. EUR 4,5 millioner fra innregning av negativ goodwill vil bli regnskapsført basert på den foreløpige kjøpesummen på EUR 6,0 millioner og en estimert egenkapital på EUR 10,5 millioner pr. tidspunktet for oppkjøpet. Regnskapsføring av negativ goodwill spesifiseres i forbindelse med revisjon av kjøpesum. For å finansiere oppkjøpet tok Wulff Group Plc opp et seniorlån på EUR 6,8 millioner, hvorav EUR 2,0 millioner skal tilbakebetales med kontantstrøm frigjort fra arbeidskapital innen ett år etter gjennomføring av transaksjonen og EUR 4,8 millioner innen 5 år . Oppkjøpet vil øke rentebærende netto gjeld med EUR 7,1 millioner på tidspunktet for gjennomføring av transaksjonen.

*) Tall for 2020 viser til konsoliderte ureviderte data for regnskapsperioden 1.2.2020 – 31.1.2021

**) Tallene er oppsummert fra Wulff-konsernets regnskap for perioden 1.1-31.12.2020 og tallene for det ureviderte konsernregnskapet til EMO Finland Oy og Staples Finland Oy for regnskapsperioden 1.2.2020 – 31.1.2021

***) Tallene er oppsummert fra Wulff Groups regnskap for perioden 1.1-31.12.2020 og tallene for de ureviderte konsernregnskapene til EMO Finland Oy og Staples Finland Oy for regnskapsperioden 1.2.2020 – 31.1. 2021, minus konserntjenestene som opphører etter transaksjonen og tilleggsjusteringene i henhold til IFRS regnskapsprinsipper

Nøkkeltall for transaksjonsobjektet

Konsoliderte ureviderte tall i henhold til finske regnskapsprinsipper:

Millioner av EUR 2019 2020
Netto salg 49,8 55,8
EBITDA -1,7 -0,3
Justert EBITDA**** 0,6 3,0
Driftsresultater -2,1 -0,6
Justert driftsresultat**** -0,2 2,2
Egen kapital 6,0 3,8
Balanse 15,3 20,9
Personlig 119 110

****) Justert EBITDA og driftsresultat tar hensyn til konserntjenester som opphører etter gjennomføring av transaksjonen.

Selskapet vurderer at oppkjøpet vil gi betydelig verdi til aksjonærene gjennom synergier. Wulff sikter mot årlige synergifordeler på cirka 3 millioner euro innen 2023. Synergier søkes ved å kombinere produktportefølje, innkjøp og drift. Å oppnå synergier krever integrasjon og andre engangskostnader. Estimatet på engangskostnader for oppkjøp er ca. EUR 0,7 millioner. I tillegg investerer selskapet i integrering av virksomheten og dens utvikling i løpet av 2021-2023.

På grunn av oppkjøpet oppdaterte og publiserte Wulff sine utsikter for nettoomsetning, driftsresultat og sammenlignbart driftsresultat 3. mai 2021. Selskapet anslår at salget i 2021 vil øke til ca. EUR 90 millioner (EUR 57,5 millioner i 2020), drift Resultatet vil øke betydelig fra året før, og sammenlignbart driftsresultat vil holde seg på et godt nivå i 2021.

Selskapets tidligere utsikter var: Wulff anslår at omsetningen vil vokse fra 2020 (57,5 millioner euro) og at sammenlignbart driftsresultat vil holde seg på et godt nivå i 2021.

I Espoo 3. mai 2021

WULFF GROUP PLC STYRE

Mer informasjon:
Administrerende direktør Elina Pienimäki
tlf. +358 40 647 1444
e-post: elina.pienmaki@wulff.fi

DISTRIBUSJON NASDAQ OMX
Helsinki Oy
Nøkkelmedier
www.wulff.fi/en

En bedre verden – én arbeidsplass om gangen.

Wulffs mål er en perfekt arbeidsdag! Vi muliggjør bedre arbeidsmiljøer og skaper arbeidsplasser, uansett hvor du er.

Mer komfortabel, sunnere, tryggere, morsommere, mer aktiv og mer allsidig? Hvordan ønsker du å forbedre arbeidsdagen og arbeidsmiljøet?

Wulff har løsningen, vi tilbyr våre kunder hygiene- og beskyttelsesprodukter, luftrensere, kontorrekvisita, facility management-produkter, cateringløsninger, IT-tilbehør, ergonomi, førstehjelp og innovative produkter for arbeidsplasser.
Kunder kan også få internasjonale utstillingstjenester fra Wulff.

I tillegg til Finland opererer Wulff i Sverige, Norge og Danmark.