' Hånd & overflate desinfisering 100 ml - wulffbeltton.no

6362N

Hånd & overflate desinfisering 100 ml

🚛 5-7 Arbeidsdager

Desinfeksjon av hånd og overflate i jevn størrelse.

I tillegg tilhender, fungerer det bra for overflater som bord, telefoner, PC-er, dørhåndtak etc. Bare påføring og tørking med f.eks. papirhåndklær.

Ingredienser: Denaturert etanol (75,4 vekt%), vann, glyserol, hydrogenperoksyd.

 

Meget brannfarlig væske og damp. Årsaker alvorlig øyeirritasjon. Ikke utsett for varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking forbudt. Beholderen må være godt forseglet.

HVIS I ØYNE: Skyll forsiktig med vann flere minutter. Hvis mulig, fjern eventuelle kontaktlinser. Fortsett å skylle.

Abonner på vårt nyhetsbrev