' AF DCS Sprayduster Trykkluft på boks (400ml) - wulffbeltton.no

AFADU400DCSF

AF DCS Sprayduster Trykkluft på boks (400ml)

AF DCS Sprayduster Ikke-invertibel. Komprimert luft til å blåse støv og skitt av utilgjengelige områder som f.eks. elektronisk utstyr. Unngå å riste eller vende beholderen under bruk. Hold boksen loddrett på alle tidspunkter.

 

Spray i korte støt. Må ikke brukes på elektrisk utstyr som er på. Slukk utstyr og la det kjøles ned før bruk. Ta forhåndsregler mot statisk elektrisitet. HTC-fri.

Advarsel: Ytterst brannfarlig aerosol. Må holdes vekk fra varme / gnister / åpen ild / varme overflater. Må ikke sprayes på åpen ild eller andre antennelseskilder.

Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke etter bruk. Må beskyttes mot direkte sollys. Må ikke utsettes for temperaturer som overstiger 50°C. Ytterst brannfarlig. Inneholder 400 ml.

Abonner på vårt nyhetsbrev