Gravide kan føde for tidlig på grunn av dårlig luft!

Gravide kan føde for tidlig på grunn av dårlig luft! Luftforurensning under graviditet kan knyttes til både graviditetsforgiftning, og at barnet blir født for tidlig skriver David Olsson, doktor ved Institutt for folkehelse og klinisk medisin ved Umeå University

Luftforurensing Under graviditet kan knyttes til både graviditetsforgiftning, og at barnet blir født for tidlig David Olsson, doktorgradsstudent ved Institutt for folkehelse og klinisk medisin ved Umeå University.

Selv når babyen blir født, trenger barn god luft! Luften i Sverige er god sammenlignet med mange andre deler av verden. Til tross for dette har mange forskningsstudier vist at helsen til barn og unge i Sverige også kan bli påvirket av luftforurensning.

Kilde: Det svenske miljøvernbyrået.

Barn er spesielt utsatt for luftforurensning, delvis gjennom fysikken, men også gjennom deres daglige bevegelsesmønstre. Mange barn vokser i dag i miljøer der dårlig luftkvalitet kan påvirke deres fremtidige helse. For at vi skal skape et luftmiljø som er bra for barns helseutvikling, må vi tenke på hvordan vi designer byer og lokalmiljø, og vi trenger kunnskap om hvordan barn blir påvirket av luftkvaliteten som omgir dem. I dag må vi også ta hensyn til konsekvensene som Klimaendringer fører med seg og påvirker barns fysiske og mentale helse. 

Luftforurensing påvirker helsen til barn. Nye forskningsresultater viser at luftforurensning kan påvirke mødres helse og fostre på forskjellige måter, delvis gjennom lavere fødselsvekt, men også gjennom økt risiko for nedsatt vekst av lungene så vel som fremvekst og forverring av astma. I dag er det også kjent at den gravide kvinnen risikerer høyt blodtrykk, graviditetsdiabetes og graviditetsforgiftning hvis hun blir utsatt for høye nivåer av nitrogendioksid eller partikler (PM2.5) under graviditet. Fra den såkalte BAMSA -studien, der en større gruppe mennesker i Stockholm County ble studert fra fødselen 1994-1996 og opp til voksen alder, er det oppnådd mange viktige resultater, inkludert eksponering for luftforurensning i løpet av det første leveåret kan påvirke den Utvikling av astma og lungefunksjon hos barn opp til ungdomstiden. Det har også blitt sett at risikoen påvirkes av arvelige faktorer. Alt i alt viser forskning at barn som vokser opp i områder med høye nivåer av luftforurensning har økt risiko for å få luftveisinfeksjoner, astma og nedsatt lungefunksjon. Studiene er imidlertid basert på effekter for hele populasjoner, ikke for enkeltpersoner, noe som betyr at risikoen for at den enkelte skal bo i et område med dårligere luftkvalitet ikke trenger å være av samme grad. De som er mest berørt av høye luftforurensningsnivåer er først og fremst personer med allerede utviklet astma, allergier eller nedsatt lungefunksjon. Imidlertid er luftforurensning et problem for befolkningen som helhet og må derfor prioriteres i samfunnsarbeid, ikke minst fordi det ikke er oppdaget noen terskelnivå der luftforurensning ikke påvirker helsen. Luftforurensning innebærer både unødvendig lidelse og kostnader som kan forhindres av et godt bomiljø.

Hva kan du gjøre for å gi barnet ditt de beste forholdene?

Air Cleaner Wulff Edition renser luften til 99,97% slik at luften du puster er ren og at du og barna dine føler seg bedre. Det er også ekstra bra i pollidene, da det også renser luften på pollen, men også i kulde- og influensa -tider når det tar virus, bakterier, muggsporer osv. Forskning har vist at de som har luftrenser har redusert sykdom og sykefravær med over 75%. Les mer og bestill her

Bruk koden HappyKids, så får du hele 30% rabatt på Air Purifier Wulff -utgaven. Tilbudet er gyldig til 181031 og bare i vår Nettbutikk